Weibull

Slik jobber vi

Weibull bistår med kjøp, salg og verdivurderinger av bedrifter.

Weibull har over tid bygget opp en solid transaksjonserfaring, og vi har rådgivere med inngående kompetanse om hvordan salgs- og kjøpsprosesser skal gjennomføres for å maksimere våre oppdragsgiveres verdi. Til grunn for alle våre prosjekter ligger en grundig analyse og forståelse av hva som er verdidriverne i bedriftene og hva som er kritiske suksessfaktorer for våre oppdragsgivere. Denne kunnskapen benyttes som grunnlag for å lage en dokumentasjon som inneholder presis og beskrivende informasjon om selskapet, og i våre rådgiveres dialog med potensielle kjøpere.

For å kunne finne den riktige industrielle partneren til en bedrift må vi forstå strategien og verdidriverne hos både kjøper og selger. Det innebærer at vi fokuserer på å belyse verdien en bedrift kan realisere med den riktige strategiske eieren og ikke bare på hvordan bedriften ser ut i dag. I de fleste tilfeller vil en industriell kjøper kunne realisere synergier med virksomhetene de overtar og derigjennom være i stand til å komme frem til en høyere verdivurdering (og betalingsvilje). Diskusjon rundt potensielle synergier er derfor noe vi alltid fokuserer på i dialogen mellom kjøper og selger.

Våre rådgivere og analytikere jobber både selvstendig og i team for å finne den beste industrielle partneren for våre kunder. Teamene blir satt sammen etter en vurdering av hva som vil være optimalt for det enkelte prosjekt, og vi har som mål at vi skal avlaste våre kunder så mye som mulig slik at dere i størst mulig grad kan fortsette å fokusere på den daglige driften. I tillegg til teamet som direkte jobber med prosjektet har vi interne møter og prosesser som sørger for at Weibulls samlede kompetanse og kontaktnett vil bli utnyttet for å finne optimale løsninger for våre kunder.