Weibull

Internasjonalt

Weibull er i stadig oftere involvert i transaksjoner som krysser landegrensene. Mange norske bedrifter har teknologi eller kompetanse som er attraktive for internasjonale selskaper, og det er stadig vanligere å inkludere utenlandske selskaper i målgruppen når vi jobber med salgsoppdrag. Weibull bistår også utenlandske selskaper som ønsker å kjøpe norske selskaper.

Kompleksiteten i transaksjoner som krysser landegrensen er ofte høyere enn ved prosesser som gjøres lokalt i Norge, og de tar også ofte lenger tid. Dette stiller høye krav til både dokumentasjon og prosesskompetanse, noe vi har et sterkt fokus på. Weibull har rådgivere med erfaring fra cross-border transaksjoner, og vi fokuserer spesielt på å sette sammen team som har den kompetansen som kreves når vi jobber internasjonalt.

I tillegg til våre interne ressurser har Weibull et tett samarbeide med Skarpa i Sverige og Zerbach & Company i Tyskland. Weibull er også medlem av Leading Edge Alliance, et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper, som er representert i 58 land med 300 kontorer og 7000 rådgivere.