Weibull

Historie

Weibull AS har i en årrekke vært et av Norges ledende rådgivningsselskaper for transaksjoner i SMB-markedet.
Selskapets røtter strekker seg tilbake til 1975 da Lars Weibull AB ble etablert i Sverige. Lars Weibull var sivilingeniør fra Chalmers, og startet opp med rådgivning for svenske bedrifter som ønsket å etablere seg i Frankrike. Senere ble tjenestespekteret utvidet til også å inkludere verdivurderinger og søk etter strategiske partnere, noe Lars Weibull AB fremdeles jobber med.

I 1987 ble Weibull Eksportfirma AS stiftet av Dan Martin Håkan Nordqvist, i utgangspunktet som et salgskontor for Lars Weibull AB i Malmø. Hovedfokuset i perioden frem til 2001 var eksportrådgivning, og selskapet var blant annet rådgivere for Tomra i forbindelse med deres satsing i Asia.

I 2001 ble dagens Weibull AS etablert med et fokus på transaksjonsrådgivning og verdivurderinger. De opprinnelige aksjonærene var Håkan Nordqvist, Dave Sandberg, Morten Storegjerde, Frithjof Samuelsen og Tomm Amundsen. I 2007 ble Nordqvist kjøpt ut av de øvrige aksjonærene og i 2009 kjøpte Amundsen og Samuelsen resten av aksjene til de øvrige aksjonærene. De var da eneaksjonærer frem til 2014 da Ove Ørjavik og Hans Henrik Westberg kom inn på eiersiden som partnere.

I 2004 ble de første franchisekontorene opprettet i Stavanger, Kristiansand og Bergen. I 2006 ble det åpnet ytterligere franchisekontorer i Trøndelag, Tromsø og Ålesund. Selv om franchisemodellen fungerte godt en periode ble det etterhvert besluttet at man heller ønsket å fokusere virksomheten på færre kontorer, og i 2014 ble franchisemodellen nedlagt og all virksomhet integrert i ett selskap.

Det er 19 ansatte i Weibull der 15 er rådgivere i transaksjoner

Weibull ledes i dag av Frithjof Samuelsen. Styret i Weibull består av Tomm Amundsen (styreleder), Frithjof Samuelsen og Hans Henrik Westberg.