Weibull

Weibull på EMO-messen 2015

Weibull var på den store EMO-messen i Milano i begynnelsen av oktober. Der så vi på en rekke nyvinninger innen sponfraskillende bearbeiding. Automatisering og lean-production var en gjenganger, og her kan norske industribedrifter ha mye å lære.
Det var også interessant å se de siste nyhetene innen additiv produksjon, og hvilke muligheter fremtiden vil gi innen dette feltet.
Messen samlet som vanlig et enormt utvalg av leverandører fra både Asia og Europa.

Se hjemmesiden til messen for ytterligere informasjon.

Vår representant på messen var rådgiver Fredrik Horn Eriksen.