Weibull

Vellykket start på seminarsesongen 2016

God start på 2016 seminarene

Weibull har gjennomført seminar i Bergen den 28. januar og i Oslo den 4. februar, og nå står Trondheim og Lillestrøm for tur hhv. den 3. mars og 10. mars.

Det har vært en meget god deltakelse på seminarene hittil, og vi er veldig fornøyd med gjennomføringen og engasjementet fra deltakerne så langt. På årets to første seminaret har det vært totalt 39 påmeldte, noe som forteller oss at det stadig er en god aktivitet i norsk næringsliv og mange muligheter for bedrifter som ønsker å gjennomføre transaksjoner.

Vi har også fått noen tilbakemeldinger fra deltakere som har ønsker om temaer de ønsker at vi skal ta opp i fremtidige seminarer, noe vi setter stor pris på. Det er viktig for oss å få denne type tilbakemeldinger og innspill slik at vi stadig kan utvikle oss og fortsatt kunne presentere relevante og interessante temaer på våre seminarer.

Pareto Bank har vært en støttespiller på de første seminarene i år, og vi ser på deres satsing på oppkjøpsfinansiering som et viktig bidrag til dynamikken i norsk næringsliv. Nye eiere kan ofte tilføre en bedrift mye både av kompetanse og kapasitet, og bidra til at bedriften kan akselerere sin utvikling og vekst. For å få dette til krever det at kjøper har de finansielle ressursene som skal til får å gjennomføre oppkjøpet, og i noen tilfeller kan tilgangen på banklån være det som skal til for at to bedrifter med store synergier kan slå seg sammen. SMB bedrifters tilgang på lån fra banker har dessverre ikke utviklet seg i positiv retning den siste tiden, og det er derfor gledelig at noen banker har definert oppkjøpsfinansiering som et satsingsområde.

Vi ser frem til å møte mange nye bedriftseiere og -ledere på våre seminarer utover året, og håper så mange som mulig vil benytte anledningen til å få faglig påfyll om temaer knyttet til bedriftstransaksjoner.

Følg oss gjerne på facebook og LinkedIn for å bli kontinuerlig oppdatert om fremtidige seminarer og andre nyheter fra Weibull.