Weibull

Seminar 3. september – nøkkelinformasjon

De fremmøtte på vårt seminar den 3. september fikk med seg Knut Anton Morks presentasjon «Utsikter for norsk økonomi», Trygve Gulbrandsen snakket om «Eierskifter og nedleggelser i perioden med finanskrise», og Ove Ørjavik presenterte «Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med salg av bedrifter». Nedenfor er et sammendrag av nøkkelinformasjonen fra foredragene.

Utsikter for norsk økonomi

 • Nedgangen i investeringsnivået på norsk sokkel startet før oljeprisfallet, men har blitt kraftig forsterket av at oljeprisen vedvarende har blitt liggende i intervallet USD 40-70. Handelsbanken forventer at oljeprisen kanskje kan stige opp mot USD 60, men forventer ikke noen kraftig styrking av oljeprisen over de neste par årene.
 • Den svake kronekursen har frem til nå ikke hatt stor effekt for eksportindustrien, men det forventes at det vil bli en positiv effekt over tid. Vinneren så langt er turistnæringen, da flere nordmenn har valgt å ferierer i Norge og en norgesferie har blitt 20-30% rimeligere for ferierende fra utlandet.
 • Arbeidsledigheten forventes å stige de neste par årene, og spesielt forventes ledigheten blant yngre arbeidstakere å vokse betydelig.
 • Boligprisene forventes å stige ut året, men dette er hovedsakelig et Oslo fenomen, da boligprisene i de and re regionene i Norge har vært fallende eller flate siden årsskiftet. Utviklingen i Oslo er sannsynligvis knyttet til at foreldre hjelper sine barn med å komme inn i boligmarkedet, en effekt som forventes å ikke kunne vare «evig», og den sterke tilflyttingen til Oslo området.
 • Styringsrenten til Norges Bank forventes å bli kuttet. NBs rentebane har stadig blitt nedjustert det siste året, og det er lite sannsynlig at NB vil holde renten på dagens nivå.

grafer

Eierskifter og nedleggelser i perioden med finanskrise

 • Antall nedleggelser av private bedrifter steg markant under finanskrisen.
 • Veksten i utlån til private virksomheter gikk kraftig ned, og var negativ i store deler av 2009 og 2010.
 • Dårlig lønnsomhet tok livet av ikke-familieeide bedrifter, mens det var gjeldsnivået som tok livet av familiebedriftene. Sannsynligvis er dette knyttet til at private bedrifter hadde store problemer med å få økt/fornyet lånerammene i samme periode.

Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med salg av bedrifter

 • Ikke vent for lenge. Sett i gang salgsprosessen når du kan, ikke når du må
 • Identifiser og sannsynliggjør verdien for kjøper
 • Ha et realistisk forhold til verdien av ditt selskap
 • Dokumenter eierskap til produkter, varemerker, IP, o.l.
 • Unngå uløste juridiske konflikter
 • Sørg for høy kvalitet i regnskapsinformasjon og prognoser
 • Kvaliteten av juridiske avtaler
 • Benytt profesjonelle rådgivere for å utligne kompetanseforskjellen når du møter en profesjonell kjøper
 • Evnen til å skape tillit mellom kjøper og selger er sammen med en profesjonell styring av salgsprosessen er de viktigste faktorene som påvirker sannsynligheten for en vellykket transaksjon