Weibull

Peter A. Simonsen går av med pensjon

Peter A. Simonsen har jobbet i tilknytning til Weibull siden 1994 og som fast ansatt siden 2003. Peter har vært sterkt medvirkende til oppbyggingen av Weibulls analyseavdeling og har i en årrekke bidratt sterkt til at det faglige nivået på verdivurderingene som har blitt levert har holdt et høyt nivå.

Med sin sterke integritet og faglige styrke har Peter vært en verdifull ressurs for Weibull og våre kunder, og hans alltid gode humør og innsats vil bli savnet.

Vi ønsker Peter all lykke til videre.

Hilsen alle oss i Weibull