Weibull

Oppkjøpene i byggkonsulentbransjen fortsetter

Oppkjøpsbølgen i 2016 med kjøp av 9 konsulentbedrifter og arkitekter fortsetter inn i 2017. Like mange er solgt bare hittil i år. Norconsult har kjøpt 4 (BraCon, Faaland Arkitekter, Kon-Sul og Leiv Nes Arkitekter), Multiconsult to norske (BOMEK Consulting og Prosjektforum) og Iterio AB i Sverige. Danske NIRAS fortsetter sin ambisiøse vekststrategi med oppkjøp av Oslo Prosjektadministrasjon. Aker Solution fullførte kjøpet av Reinertsens olje- og gassvirksomhet.

I 2016 fullførte ÅF kjøpet av Reinertsens konsulentvirksomhet. De kjøpte også Solid Engineering og Optiman Prosjektledelse. Norconsult kjøpte Plan Urban AS og DeltaTek. WSP Norge kjøpte Høyer Finseth og Erichsen & Horgen kjøpte Teknoconsult.

I Skandinavisk perspektiv dominerer ÅF med 13 oppkjøp de siste tre årene. Multiconsult og Norconsult har kjøpt 6 selskaper hver.