Weibull

Bransjestudie B2B markedet for møbler i Norge

Weibull har foretatt et dykk ned i segmentene/verdikjeden for B2B tjenester og produkter til proff markedet for møbler og innredning.

Vår nysgjerrighet på hvilken tilstand, sammenhenger og utvikling vi kunne finne ble vekket ettersom 2015 og 2016 har bragt med seg flere interessante prosesser hvor vi har gjennomført transaksjoner.

Bransjen har flere segmenter og fasetter, og vi har søkt å se nærmere på noen av disse med tanke på oversikt og ide generering til lønnsomhet og vekst.

Vi har registrert flere utviklingstrekk, noen eksempler er – tiltagende konsolidering – nye strukturer og Skandinavia som hjemmemarked for flere aktører. Vi registrerer også stor volatilitet i resultater blant mindre selskaper, og en tiltagende robusthet og lønnsomhet blant bedrifter som behersker produksjonsleddet.

Oppsummert vil vi trekke frem følgende observasjoner:

  • Et fragmentert marked i vekst
  • Attraktiv lønnsomhet men stor variasjon (se fig. Nedenfor)
  • Mellomstore vokser mer enn de største selskapene
  • Et fåtall små selskaper med høy vekst
  • Tiltakende konsolideringstrend

B2B markedet for møbler i Norge

 

Vår analyse av noen fasetter ved verdikjeden er ment å utnyttes for sammenligning og status i nisjene produksjon, engros og tjeneste leverandører, samt inspirere til muligheter for utvikling.

I rapporten analyseres selskaper som opererer i møbelbransjen for kontor, butikk, hotell, lager, helsevesen, skole, barnehage og offentlig forvaltning. Fokus er på salg og montasje av møbler, samt tilhørende tjenester som innredning, rådgivning og interiørarkitekttjenester. Derav inkluderes både møbel produsenter, engroshandel og tjenesteleverandører.

Vi har foretatt et utvalg av 70 bedrifter basert på følgende kriterier.

  • Kun selskaper med en hovedvekt av omsetning fra virksomhet som definert i markedsavgrensning ovenfor er inkludert. Kun selskaper med omsetning på over 15 MNOK i 2014 er inkludert.
  • Kun omsetning fra det Norske markedet er inkludert i rapporten. Markedsandel vil dermed estimeres kun på bakgrunn av omsetning fra Norge.

Selskapene er analysert basert på tilgjengelig data fra perioden 2010-2015.

Vi vil gjerne møte dere som har strategiske mål for utvikling gjennom transaksjoner, samarbeid eller partnerskap for å diskutere videreutvikling og trender i bransjens struktur.

Ta kontakt med Paal Olafsen på epost eller telefon 907 75 433 for å avtale et møte der dere kan få tilgang på hele analysen.