Weibull

Artikler om kjøp og salg av virksomheter – mars 2018

Weibull ønsker å formidle kunnskap om alle viktige problemstillinger knyttet til kjøp og salg av virksomheter.

Vi har igjen plukket ut tre artikler som vår samarbeidspartner;

Advokatfirma Stenstrup Stordrange, har publisert på sin hjemmeside.

Den første artikkelen er skrevet av Partner Halvor Grov: Verdivurdering – generelt

Den andre artikkelen er skrevet av Advokatfullmektig Christian Sønsteby og Partner | Advokat Terje Gulbrandsen: Mandatavtaler med transaksjonsrådgiver

Sist i denne artikkelserien handler om selges due diligencprosess: Selges due diligence. Forfatterne er Partner Halvor Grov og advokat | partner Terje Gulbrandsen.

Vi publiserer flere interessante artikler utover våren – følg med.