Weibull

Eierskifte fra kjøpers- og selgers perspektiv

Weibull inviterer til seminar i Trondheim 3. mars og i Lillestrøm 10. mars.

Formålet med seminaret er å gi bedriftseiere og ledere faglig påfyll knyttet til kjøp og salg av bedrifter, og seminaret gir en grundig gjennomgang av hvordan et salg eller oppkjøp bør planlegges og gjennomføres.

En viktig forutsetning for å kunne gjennomføre en vellykket salgsprosess eller et oppkjøp er at man forstår likhetene og forskjellene mellom hvordan prosessen ser ut fra kjøpers- og selgers perspektiv, og seminaret vil gi en god innføring i hvordan man aktivt kan benytte en slik forståelse i en transaksjon. Gjort riktig vil dette kunne øke sannsynligheten for at transaksjonen blir gjennomført og at den opplevde risikoen hos både kjøper og selger kan reduseres. Motsatt kan en manglende forståelse for hva som er kjøpers strategiske motiver for å gjøre oppkjøp føre til at man ikke får fokusert dialogen på det som faktisk er mest interessant for kjøperen.

Daglig Leder Ove Ørjavik i Weibull vil gå gjennom viktige suksessfaktorer knyttet til både kjøp og salg av bedrifter, og vil trekke inn erfaringer fra transaksjoner som Weibull har gjennomført. Vi har også invitert Advokatfirmaet Ræder til å gi en gjennomgå noen viktige skattemessige utfordringer knyttet til eierskifter som er relevante uansett om man sitter på kjøpersiden eller selgersiden i en transaksjon.

Følg oss gjerne på facebook og LinkedIn for å bli kontinuerlig oppdatert om fremtidige seminarer og andre nyheter fra Weibull.