Weibull

Ove Ørjavik

Oslo

Tlf: +47 977 488 51

Ove Ørjavik er daglig leder og partner i Weibull. Han er også styremedlem.

Ove begynte som seniorrådgiver i Weibull i 2013, og ble daglig leder i oktober 2014. Han har utstrakt transaksjonserfaring med større selskaper fra sin karriere innen corporate finance i ulike meglerhus i Norge.

Ove begynte som rådgiver i corporate finance i R.S. Platou Securities i 1995 og jobbet deretter som rådgiver corporate finance i Handelsbanken Markets, Partner Corporate Finance i Fondsfinans, og Senior Rådgiver Corporate Finance i DNB Markets. Ove har en sterk kompetanse innenfor forhandlinger, prosjektledelse og strukturering av transaksjoner, og erfaring fra salg, oppkjøp, fusjoner, børsnoteringer og kapitalinnhenting innenfor en rekke sektorer, inklusive energi, oil service, shipping og industri.

Oslo
Telefon: +47 977 488 51

Tomm Amundsen

Oslo

Tlf: +47 920 56 846

Tomm er partner, styreleder og ansvarlig for forretningsutvikling i Weibull.

Han har utstrakt transaksjonserfaring med vekt på helsetjenester og rådgivende ingeniører/arkitekter. Spesialisert på plattformløsninger – felles eiermodeller for flere, komplementære bedrifter som blir koblet sammen med ekstern investor.

Utdannet sivilingeniør i byggfag fra Heriot Watt University, Edinburgh. Yrkeserfaring som rådgivende ingeniør i Noteby ASog 17 år i Norsk Hydro AS innenfor teknologi, energi og kommersiell virksomhet internasjonalt.  I 2001 var han med og etablerte Weibull AS i 2001, der han er styreleder og har vært transaksjonsrådgiver frem til i dag.

Oslo
Telefon: +47 920 56 846

Frithjof Samuelsen

Oslo

Tlf: +47 932 89 888

Frithjof Samuelsen er partner, styremedlem og seniorrådgiver i Weibull.

Frithjof har betydelig transaksjonserfaring fra sin karriere i Norsk Hydro og Weibull. Han er utdannet sivilingeniør fra The University of Tulsa, USA og har en Master i Internasjonal Business fra Norges Handelshøyskole (NHH).
Frithjof har 10 års erfaring fra Norsk Hydro AS innenfor etablering av Joint Ventures, partnersøk, forretningsutvikling, handel og prosjektledelse. I 2001 var han med og etablerte Weibull AS i 2001, der han er styremedlem og har vært transaksjonsrådgiver frem til i dag. Frithjof var daglig leder i Weibull fra 2003 og frem til 2012.
Frithjof har i dag spesielt fokus på bransjene industri, bygg- og anlegg, service og handel. Videre bistår han i prosjekter innen andre bransjer til det beste for Weibull sin kunder.

Oslo
Telefon: +47 932 89 888

Hans Henrik Westberg

Oslo

Tlf: +47 479 01 020

Hans Henrik Westberg er partner og seniorrådgiver i Weibull.

Hans Henrik har industriell erfaring fra flere lederstillinger innen IKT i Norge og Norden. Han leder området Teknologi, Media & Telekom (TMT) i Weibull og har gjennomført en rekke transaksjoner.

Han er utdannet Sivilingeniør innen kommunikasjon fra University of Bristol, Finans & Investering ved BI og MBA Strategi & Ledelse fra NHH. Hans Henrik har hatt flere roller i Telenor innen forretningsutvikling, produktledelse med hovedfokus på internett,  salgsdirektør Scandinavia i Amdocs PLC og Client Principal i HP Consulting & Integration. Etablerte konsulentselskap i 2005 med oppdrag mot  IT-selskaper i Norge.

Oslo
Telefon: +47 479 01 020

Anders Gjære

Oslo

Tlf: +47 40496393

Anders Gjære er seniorrådgiver i Weibull. Anders kom fra Grant Thornton, hvor han var ansvarlig for selskapets rådgivningspraksis i Norge. Han har tidligere vært partner i KPMG, hvor han var ansvarlig for selskapets Corporate Finance virksomhet. Tidligere har han bl.a. vært partner i Saga Corporate, samt jobbet som konsulent i Arthur Andersens konsulentvirksomhet.
Anders har utstrakt transaksjonserfaring fra en rekke bransjer, og har vært involvert i alle faser av transaksjonssyklusen, fra utvikling av strategi og vekstscenarier, søk etter strategiske partnere, verdsettelse, gjennomføring av transaksjon i form av finansiell og kommersiell due diligence, forhandlinger og closing. Han har erfaring fra en rekke bransjer, først og fremst innen retail, helse, transport, bank/forsikring, kraft og og venture/private equity.
Anders har en MBA fra Kellogg GSM, Northwestern University i Chicago, og er siviløkonom fra BI.

Oslo
Telefon: +47 40496393

Dag Tore Aam

Oslo

Tlf: +47 928 84 720

Dag Tore Aam er rådgiver i Weibull.

Han har siviløkonomutdannelse fra Handelshøyskolen BI.

Dag Tore har over 15 års erfaring fra ledelse og utvikling av IT-selskaper. Blant annet Adm. Dir. i VeriSign Norge og Sverige, Refleks AS i Norge samt kommersiell leder i SaaS Security AS og Invenia AS. Partner og eier i Basemark AS samt drevet eget konsulentselskap gjennom 8 år. Hovedfokus har vært strategiprosesser, internasjonalisering og forretningsutvikling. Har jobbet med salg, kjøp og børsnotering av selskaper i operative roller og som rådgiver i flere bransjer.

Dag Tore jobber tverrfaglig med hovedfokus på Teknologi Media & Telekom (TMT).

Oslo
Telefon: +47 928 84 720

Fredrik Horn Eriksen

Oslo

Tlf: +47 992 198 79

Fredrik Horn Eriksen er rådgiver i Weibull. Han er utdannet innen økonomi og finans ved Handelshøyskolen BI og University of Utah.

Fredrik har bred erfaring fra næringsliv og finans i Norge. Før han begynte i Weibull var han partner og forvalter i et norskbasert hedgefond med spesialisering innen olje og energi. Tidligere har han jobbet med forvaltning i et privateid selskap, hvor han også hadde ledende operative roller i heleide datterselskaper innen blant annet  IT,  retail,  media, netthandel og eiendom. Fredrik har også erfaring fra leverandørsiden til norsk industri.

Fredrik har i sin karrière vært involvert i flere transaksjoner på både kjøper og selgersiden i små og mellomstore selskaper.

Oslo
Telefon: +47 992 198 79

Ingrid Lomaas Samuelsen

Oslo

Tlf: +47 950 41 484

Ingrid Lomaas Samuelsen er juniorrådgiver i Weibull. Hun har bachelorgrad i markedsføring og relasjonsledelse fra Markedshøyskolen og IT-kandidat fra Næringsakademiet.

Ingrid har bred erfaring fra norsk næringsliv med blant annet tre års erfaring innen sektoren privat helse, 8 års erfaring fra analyser, kundemålinger og forretningsutvikling. Hun har også 6 års erfaring fra produkt-, software- og tjenestesalg for en rekke selskaper fra privat og offentlig sektor.

Ingrid har jobbet i Weibull siden 2011 og fokuserer på privat helse, transport/logistikk og tjenesteytende.

Oslo
Telefon: +47 950 41 484

Jarle Aune

Trondheim

Tlf: +47 913 73 387

Jarle Aune er rådgiver i Weibull. Han er utdannet VVS-ingeniør og Siviløkonom. Omfattende ledererfaring fra media, finans og varehandel. Fra 1991 og frem til 2008 som CEO for flere grossistselskaper innen EL/VA/VVS.

K. Lund Engros AS, Ahlsell Norge AS og fra 2005 som CEO i Heidenreich AS.

I 2008 etablerte Jarle eget konsulentselskap med hovedvekt på miljøsertifiseringer til næringslivet i Norge. Han har også vært engasjert i flere nyetableringer både i inn- og utland og har flere styreverv og andre oppdrag i den forbindelse.
Har lang erfaring fra M&A gjennom kjøp og salg av virksomheter i de bedrifter han har arbeidet for/vært engasjert i.

Trondheim
Telefon: +47 913 73 387

Johan Olav Hegge

Trondheim

Tlf: +47 481 23 673

Johan Olav Hegge er rådgiver i Weibull. Han har en bachelorgrad i økonomi fra Høyskolen i Nord-Trøndelag samt etterutdanning fra BI. Han har bred erfaring fra bank- og finansbransjen bl.a. som megler, investeringsrådgiver, formuesforvalter og rådgiver kreditt i Oslo og Trondheim.

Tidligere arbeidsgivere er Landkreditt Bank, Nordea og Symbolia, der han var partner. Symbolia ble solgt til Formuesforvaltning i 2006.
Johan Olav er tilknyttet Weibull sitt kontor i Trondheim.

Trondheim
Telefon: +47 481 23 673

John Arne Medalen

Oslo

Tlf: +47 950 960 00

John Arne Medalen er rådgiver i Weibull. Han er utdannet siviløkonom fra University of Gothenburg.

Han har blant annet jobbet som CEO for Scandinavian Design Group, McCann og Dinamo.

John Arne har opparbeidet seg betydelig erfaring med blant annet salg og oppkjøp etter 28 år som leder i næringslivet

Oslo
Telefon: +47 950 960 00

Knut Kraft

Oslo

Tlf: +47 971 45 896

Knut Kraft er seniorrådgiver i Weibull. Han er utdannet markedsøkonom fra Markedshøyskolen i Oslo og har mer enn 40 års erfaring fra internasjonal handel og industri.

Kraft hadde lederstillinger i europeiske og japanske firmaer under sitt opphold i Japan 1970-1986, og snakker flytende japansk. Han har vært tilknyttet Weibull siden 1996 og har gjennomført en rekke transaksjoner. I 1998-2000 arbeidet han med et oppdrag for Tomra ASA i forbindelse med etableringen i Japan. Deretter var han styremedlem i Tomra Japan Asia Pacific Ltd i 1 1/2 år.

Hans hovedforretningsområder er bilbransjen, mekanisk industri, facility management og internasjonal forretningsutvikling.

Oslo
Telefon: +47 971 45 896

Kjell Hagan

Trondheim

Tlf: +47 913 43 317

Kjell Hagan er seniorrådgiver i Weibull. Han er utdannet siviløkonom ved NHH hvor han også arbeidet som vitenskapelig assistent i 2 år.

Kjell har 7 års driftserfaring som økonomisjef ved Trøndelag Teater, 10 år i Autronica AS med internasjonalt salg og totalansvar for branndivisjonen. Han var leder for ventureselskapet Trøndelag Vekst AS i 12 år og ansvarlig for et 40 talls egenkapitalinvesteringer i ulike selskaper med fokus på høyteknologi og havbruk. Omfattende styreerfaring fra et 40 talls ulike selskaper; også i Sverige, UK og Italia. Medlem av representantskapet i Sparebanken SMN. Han har også sittet en 4 års periode i Trondheim Bystyre.

Han startet Weibull Trøndelag AS i 2006 og har bak seg en rekke transaksjoner innenfor ulike bransjer både i Trøndelag og landet for øvrig.

Trondheim
Telefon: +47 913 43 317

Paal Olafsen

Oslo

Tlf: +47 907 75 433

Paal Olafsen er rådgiver i Weibull. Han har variert bakgrunn og erfaring fra flere virksomhetsområder.

Investeringsanalytiker innen såkorn/ venture og prosjektleder ansvar for partnersøk og M&A mellom norske og utenlandske bedrifter i flere bransjer for SND. I tillegg lang erfaring med utvikling av bergverksselskaper, fra varierte posisjoner som programleder for Bergverk under SND’s satsning på strategisk partnersøk og internasjonalisering av bransjen og posisjoner i spennet fra gründer – til rådgiver for Norske og Internasjonale Pukk/grus, gruve og bygg/infrastruktur selskaper.  

Paal har siden 2009 også arbeidet med strategisk risk management mot større internasjonale selskaper hvor han har arbeidet som rådgiver og leverandør av simuleringsmodeller for å integrere beslutninger under usikkerhet i strategisk prosesser, herunder hvordan bruke risk management til å forbedre beslutninger og performance.

Erfaring omfatter også utvikling, styring og ledelse av SMB’er innen flere bransjer fra naturressurser til teknologi, spesielt fokus har vært forretningsutvikling, internasjonalisering, finansiering, og internasjonalisering. 

Paal er utdannet Cand.oecon og har i tillegg masterprogram i finansiering og investering.

Oslo
Telefon: +47 907 75 433

Trond Ramsdal

Oslo

Tlf: +47 917 85 797

Trond Ramsdal er seniorrådgiver i Weibull. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har blant annet 10 års erfaring fra konsernkundesiden i DnB innenfor kreditt/rådgivning. Videre har han hatt ulike økonomisjef stillinger med fokus på oppkjøp/forretningsutvikling.

Trond har bred bransjekunnskap og erfaring fra flere M&A relaterte prosjekter innenfor bygg entreprenør, anleggsentreprenør, maskinutleie, el.installasjon og VVS. Han har også meget godt kjennskap til betong, pukk & grus markedet i Norge.

Oslo
Telefon: +47 917 85 797

Kjell Erik Berggren

Oslo

Tlf: +47 916 06 159

Kjell Erik er analytiker i Weibull. Han er utdannet Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) fra Norges Handelshøyskole (NHH), med fordypning i økonomisk styring og finans.

Han har 10 års erfaring fra forvaltning innen eiendomsbransjen med hovedfokus på økonomistyring og finansiering.

Kjell Erik jobber i analyseavdelingen i Weibull med et vidt spekter av verdivurderingsoppdrag.

Oslo
Telefon: +47 916 06 159

Øyvind Bersaas

Oslo

Tlf: +47 938 72 836

Øyvind Bersaas er analytiker i Weibull. Han er utdannet Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) fra Norges Handelshøyskole (NHH), med fordypning i finans og økonomisk analyse. Han har også Bachelorgrad i øk. adm fra NHH med valgfrie emner i matematikk og statistikk.

Øyvind har 2 års erfaring fra Deloitte med revisjon av et bredt spekter av selskaper innen ulike bransjer.

I Weibull bistår Øyvind i transaksjonsprosessene med selskapsanalyse og verdsettelse.

Oslo
Telefon: +47 938 72 836

Silvia Økland Greff

Oslo

Tlf: +47 926 999 11

Silvia er administrasjonsleder i Weibull AS

Silvia har sin utdannelse fra Norsk Hotellhøyskole i Stavanger.

Silvia har lang erfaring fra operativ ledelse innen servicebransjen og franchisedrift. Hun har blant annet vært driftssjef for Dolly Dimple’s restaurantene i Oslo og Stavanger,  kvalitets- og systemdriftsansvarlig for Dolly Dimple’s Norge og økonomikoordinator i Dolly Dimples Norge.

 

Oslo
Telefon: +47 926 999 11

Kontakt

Hvis du ønsker en konfidensiell og uforpliktende samtale med en av våre rådgivere kan kan du legge inn dine kontaktdetaljer nedenfor og gi en kort beskrivelse av hva det gjelder.

Oslo

Besøksadresse:

Bestumstubben 11
0281 OSLO

Trondheim

Besøksadresse:

Schultzgate 1
7013 TRONDHEIM

Weibull kjørte en veldig ryddig og strukturert prosess. Det var til stor hjelp for oss å ha profesjonelle rådgivere på vår side under prosessen med Bonnier og Spoon.
Eirik Norderud, Daglig leder i Teft AS