Weibull

Verdivurdering

Det å få utarbeidet en uavhengig verdivurdering er et viktig hjelpemiddel i mange situasjoner. Weibull har erfarne analytikere som jobber fokusert med verdivurderinger og dokumentasjon av bedrifter. Hovedsakelig utarbeider vi verdivurderingene i forbindelse med transaksjoner, men vi tilbyr også verdivurderinger som separate oppdrag.

Anvendelser for en uavhengig verdivurdering kan være:

Salg
Avklaring av eiernes forventninger forut for igangsetting av salgsprosess
Grunnlag for forhandling av transaksjonssum og oppgjørsform

Oppkjøp
Screening av potensielle oppkjøpskandidater
Grunnlag for forhandling av transaksjonssum og oppgjørsform

Fusjoner
Etablering/vurdering av bytteforhold og verdi av samlet virksomhet

Fisjoner
Fastsetting av verdien av den utskilte virksomheten

Internt
Kvalitetssikring av verdibasert bedriftsstrategi

Internprising
Vurdering av immaterielle verdier slik som varemerker, patentrettigheter, databaser, kunder, osv.

Generasjonsskifter
Etablere et grunnlag for fordeling av verdier mellom arvinger

Våre analytikere benytter moderne verdivurderingsmetoder som, kombinert med deres finansanalytiske kompetanse, markedskunnskap og transaksjonserfaring, gjør Weibull i stand til å levere verdivurderinger med høy kvalitet til våre kunder.

Analytikerne er sterkt deltakende i våre transaksjoner knyttet til beregninger av normalisert arbeidskapital og netto gjeld, noe som er et viktig moment i prosessen for å fastsette endelig transaksjonssum.

Ta gjerne kontakt med Frithjof Samuelsen på epost eller telefon 932 89 888 for en uforpliktende samtale om hvordan Weibull kan bistå deg med verdivurderinger, eller fyll inn kontaktskjemaet.