Weibull

Oppkjøp av bedrifter

Weibull har bistått mange kunder med oppkjøp av bedrifter. Vi kan bistå med hele prosessen fra utarbeidelse av oppkjøpsplan til gjennomføring av transaksjoner. De fleste oppkjøpsprosessene starter med et søk etter potensielle kandidater som vi evaluerer sammen med vår oppdragsgiver for å lage en prioritert liste. Weibull kontakter de aktuelle bedriftene for å finne ut om de kan være interesserte i å gå inn i en prosess med en mulig kjøper (dette kan gjøres anonymt slik at kjøper ikke blir identifisert), og bistår videre i prosessen frem til gjennomføring av transaksjonen.

De typiske stegene i en oppkjøpsprosess er:

  • Oppkjøpsplan – identifisere kjøpers mål, planlegging og strukturering av oppkjøpsprosessen
  • Lage en oversikt over mulige oppkjøpskandidater som evalueres og prioriteres sammen med oppdragsgiver
  • Ta kontakt med og kvalifisere utvalgte kandidater
  • Arrangere introduksjonsmøter for å avklare mulighetene for en videre prosess
  • Utarbeide forhandlingsstrategi
  • Verdivurdering av de mest aktuelle kandidatene
  • Forhandlinger av pris, transaksjonsstruktur og avtaleverk
  • Bistand ved gjennomføring av transaksjonen

Ta gjerne kontakt med Frithjof Samuelsen på telefon 932 89 888 eller epost for en uforpliktende samtale om hvordan Weibull kan bistå deg i oppkjøpsprosesser, eller fyll inn kontaktskjemaet.